Vi støtter Røde Kors sitt arbeid i Ukraina<br>

Vi støtter Røde Kors sitt arbeid i Ukraina

Banken gir derfor 150 000 kr til humanitært arbeid.