Oslofjord Sparebank Gavefond

Oslofjord Sparebank har anledning til å gi deler av sitt overskudd tilbake til lokalsamfunnet i form av gaver til allmennyttige formål. Derfor vil banken dele ut midler til små og mellomstore prosjekter, tiltak eller aktiviteter som er til glede for en stor andel av lokalsamfunnet. Søkere må ha lokal tilknytning og formålet må være tiltak i vår region.

Ny søknadsprosess starter høsten 2022.

Ved spørsmål eller andre henvendelser om gavefondet, vennligst benytt gavefond@oslofjordsparebank.no.